Calculator

Wybierz rodzaj opłaty:
PLN
PLN
PLN
%
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Do sumy kosztów transakcji jak wyżej należy doliczyć:

  • Opłatę za wypisy aktu: 6 PLN za stronę, oraz
  • Przy zakupie nieruchomości hipotecznej do taksy notarialnej należy doliczyć 150 zł + VAT, za wniosek o wpis nowego wlaściciela w księdze wieczystej.
  • Przy zakupie nieruchomości z udziałem kredytu bankowego do kosztów należy doliczyć 150 zł + VAT, za wniosek o ustanowienie hipoteki na rzecz banku.
  • Powyższe opłaty są wartościami orientacyjnymi.

* – jeśli nie znasz prowizji agencji wpisz “0” (prowizja zostanie pominięta)